Werkwijze Mindfulness

Mindfulness wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment zonder hierover te oordelen’ (John Kabat-Zinn, 1991). Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is. 

Je leert om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat je hier gemakkelijker afstand van kan nemen.


De training bestaat uit de volgende onderdelen:


 • Een persoonlijk kennismakingsgesprek
 • 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur
 • 1 uur huiswerk per dag, 6 dagen per week
 • 1 dagdeel oefenen ‘in stilte’
 • materialen (o.a. een werkboek)Resultaten


Veel deelnemers melden de volgende resultaten:


 • Afname van lichamelijke en/of psychische klachten
 • Verandering van leefstijl
 • Beter slapen
 • Zich beter concentreren
 • Zich beter ontspannen
 • Milder zijn tegenover zichzelf en anderen
 • Toename van energie
 • Minder piekeren
 • Verbetering van de kwaliteit van levenBij welke klachten kan een MBSR-training behulpzaam zijn?


 • Piekeren en malende/obsessieve gedachten
 • Moeite met ontspannen
 • Aan stress gebonden pijnklachten
 • Angst hebben voor angst, zoals soms na eerdere behandeling blijft bestaan
 • Concentratieproblemen
 • Slecht slapen
 • Een laag zelfbeeld
 • Faalangst