Werkwijze coaching

De werkwijze voor een coachtraject ziet er als volgt uit:


  1. Intake
  2. Coachtraject minimaal 4 sessies
  3. Afronding
  4. Nazorg


 
Intake


De begeleiding start met een intake. In de intake stellen wij vast of samenwerking zinvol is en of de soort begeleiding de juiste voor je is. Wij bespreken het verlangen en wat er dient aangepakt te worden. De intake duurt ongeveer 1 uur.  


Coachtraject


Een coachtraject bestaat minimaal uit vier sessies. (inclusief afronding). De normale duur van een sessie bedraagt 1½  uur . De frequentie is eens per twee of drie weken, dit wordt in onderling overleg afgesproken. Regelmatig evalueren we welke resultaten er zijn bereikt en waarop verdere ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is. Na iedere sessie krijg je een thuisopdracht en  ontvang je een verslag die je aan kan vullen met je eigen ervaring.  Afronding


Wij ronden af wanneer het verlangen gerealiseerd is. Het beëindigen van de begeleiding kan enkel door middel van een afrondend evaluerend gesprek. Nazorg


Na een periode van begeleiding is het zeker aan te raden om een soort onderhoudscontract met jezelf af te sluiten door eens per kwartaal of half jaar nogmaals langs te komen. Dit geeft je een gevoel van permanente steun in de rug.