Enkele reacties


Ik heb het coach process als heilzaam ervaren. De opstellingen waren verhelderend voor me en de inzichten die hieruit voort kwamen hebben me veel nieuwe energie gegeven. Ik kan Monique met een warm hart aanbevelen. Zij is heel deskundig en werkt vanuit empathie, respect en verbondenheid met de ander.

Ik ben erg tevreden. Ik wilde weten waar IK gelukkig van werd en merk dat ik nu heel duidelijk vanuit mijn hart beslis, niet (alleen) vanuit mijn hoofd. En doordat ik nu goed zicht kreeg op wat ik nodig heb om geluk te ervaren, leef ik anders. Ik vermijd (zoveel mogelijk) wat energie kost en zoek gericht naar wat me energie oplevert. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik toch een andere richting op wilde binnen het onderwijs, namelijk schoolleider. Maar ik durfde nu ook eindelijk toe te geven aan mijn moedergevoel en mijn 'carrière' eens een jaar op een lager pitje te zetten. Het komende schooljaar zorg ik voor mijn gezin en mijzelf. Ik vermoed dat ik zonder de coaching van Monique niet het verstand had gehad om voor mijzelf en mijn gezin te kiezen...

Als sociaal en maatschappelijk hulpverlener kom ik regelmatig in aanraking met verschillende soorten interventies en methodieken. Deze kennis en ervaring nam ik mee bij mijn introductie systeem-opstellingen mij aangeboden door Monique Heemskerk. Ik heb de gebruikte methode ervaren als indrukwekkend. Monique maakt op respectvolle wijze contact met de cliënt en houd daarbij goed in de gaten wat de cliënt nodig heeft en aankan. De geboden interventie is erop gericht een bewustwordingsproces op gang te brengen. Er worden pijnpunten aangestipt en onderzocht welke de cliënt in zijn dagelijks functioneren beïnvloed. Door de oorsprong van de problematiek te herkennen en te accepteren ontstaat er ruimte voor nieuwe helpende gedragingen en gedachten.

De methode zoals door Monique Heemskerk gegeven is naar mijn mening een aanvulling op het psychosociaal werkveld. Veel mensen zullen hier baat van kunnen hebben. Ik heb de opstelling en Monique als zeer indrukwekkend ervaren. Het was af en toe confronterend om te zien hoe bepaalde zienswijze en gevoelens je leven beïnvloeden. Het proces werd door Monique op een warme en respectvolle manier begeleid. Ik vond het fascinerend om te zien hoe snel de connectie werd gemaakt met de door mijzelf opgeworpen blokkades en de oplossingen voor het doorbreken daarvan.

De opbouw van de opstelling gaat erg mooi, rustig en je stelt duidelijke vragen.
Voor mij was dit zoals jij weet de eerste keer en ik ben diep onder de indruk zoals je te werk gaat.
En dan de uitleg over mijn opstelling, daar ben ik nog steeds diep van onder de indruk, vooral de duidelijkheid die ik ervan gekregen heb!!!!
En heerlijk de meditatie die we daarna samen hebben gedaan!

Mij heb je totaal anders naar mijn jeugd laten kijken en daarvoor diepe dank.

I always thought I knew myself quite well, but since I’ve been working with Monique I feel as though I have taken an important step forwards in my personal development. I met Monique with the hope to break negative cycles that were occurring in my professional career. I got much more out of the experience. Through systemisch werken, I have been able to “settle” issues from the past in a very positive and empathetic way. As a result, I have been more grounded and calm in the face of difficult or confrontational issues. Monique’s method is very organic and natural. The process has had different manifestations for me, but if approached with openness, it is a wonderful way to emotionally “stretch and relax” and be oneself. In the process of working with Monique, I have realized that I have more “emotional capital” and that I am more in tuned with my genuine needs.

De opstelling vond ik ontroerend mooi, ook hier herkenning en inzicht in wat er speelde, mooi is dat door zo intuïtief bezig te zijn met wat er is, er een verschuiving in de herinnering of gevoel teweeggebracht kan worden, dit kan een verandering in het hele gevoel erover brengen wat volgens mij helend werkt. Dit kon ik zien aan de rol van de vaders.

Het was voor mij een hele warme ervaring om door een simpele handeling, een poppetje bij een ander poppetje te zetten, je ook daadwerkelijk het gevoel krijgt dat je vaak onbewuste, onrustige gevoelens op deze manier weer in harmonie komen. Ik ben mij er wel van bewust dat degene die de opstelling leidt dit harmonieuze gevoel kan maken en breken. Bij jou voelde ik me thuis.

Het voelde direct als een warm bad waar ik in stapte. Heb prachtige symbolen gezien dit heel intens ervaren. Vond het ook fijn dat je naast me zat dit was een andere ervaring als dat je tegen over me zit, dan lijkt er meer afstand te zijn. Wat ik ook heel bijzonder vond dat je achter af je reiki gebruikten.  Ik voelde dat ik door lagen heen ging waar ik verdriet los kon laten.

We hebben een mooie en leuke weg bewandeld, welke straks voor mij ook ergens naar toe gaat leiden. Ik zie het een beetje als de weg naar het land van “Oz”, jij de tovenaar en ik Dorothy. Ik ben er nog niet, maar wel op weg.

Ik voel dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen tijd dat ik de coaching bij jou heb gedaan met een mooi resultaat als gevolg.

Wat een prachtig proces heb ik mogen mee maken, Wat is er in korte tijd veel gebeurt. Met respect voor het systeem heb je me prachtig op weg geholpen Monique.
En ben ik dankbaar voor wat ik heb mogen zien. Je hebt voor jezelf een prachtige manier ontwikkeld om het proces aan te gaan.